Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 877 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 9,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 328
31 marca 20101 345
30 czerwca 20101 425
30 września 20101 450
31 grudnia 20101 468
31 marca 20111 458
30 czerwca 20111 489
30 września 20111 490
31 grudnia 20111 480
31 marca 20121 476
30 czerwca 20121 512
30 września 20121 515
31 grudnia 20121 544
31 marca 20131 552
30 czerwca 20131 721
30 września 20131 759
31 grudnia 20131 786
31 marca 20141 807
30 czerwca 20141 877
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.