Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (25,1% ogółu), śląskie (11,7% ogółu) oraz wielkopolskie (11,6% ogółu).

mazowieckie47125,1%
śląskie21911,7%
wielkopolskie21711,6%
małopolskie1528,1%
dolnośląskie1357,2%
łódzkie1025,4%
pomorskie914,8%
kujawsko-pomorskie804,3%
zachodniopomorskie703,7%
świętokrzyskie673,6%
lubelskie653,5%
podkarpackie552,9%
warmińsko-mazurskie432,3%
opolskie432,3%
lubuskie422,2%
podlaskie251,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
łódzkie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
świętokrzyskie
lubelskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
opolskie
lubuskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (40,0% ogółu), wielkopolskie (20,0% ogółu) oraz śląskie (20,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 15 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie640,0%
wielkopolskie320,0%
śląskie320,0%
pomorskie16,7%
łódzkie16,7%
lubuskie16,7%
zachodniopomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
małopolskie00,0%
dolnośląskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.