Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (57,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (28,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 07757,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością53028,2%
spółki cywilne1739,2%
spółki jawne341,8%
spółki komandytowe241,3%
spółki akcyjne191,0%
spółki komandytowo-akcyjne120,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,2%
spółdzielnie30,2%
samorząd gospodarczy i zawodowy10,1%
pozostałe10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółdzielnie
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (66,7% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1066,7%
spółki akcyjne426,7%
indywidualna działalność gospodarcza16,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.