Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,2% ogółu), śląskie (14,3% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

mazowieckie96315,2%
śląskie90614,3%
wielkopolskie5989,5%
małopolskie5428,6%
dolnośląskie4877,7%
pomorskie4056,4%
łódzkie3635,7%
zachodniopomorskie3455,5%
kujawsko-pomorskie3145,0%
opolskie2744,3%
lubelskie2674,2%
warmińsko-mazurskie1983,1%
podkarpackie1963,1%
świętokrzyskie1652,6%
lubuskie1532,4%
podlaskie1402,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
opolskie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
podkarpackie
świętokrzyskie
lubuskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (35,0% ogółu), mazowieckie (20,0% ogółu) oraz pomorskie (15,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 20 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie735,0%
mazowieckie420,0%
pomorskie315,0%
wielkopolskie210,0%
dolnośląskie15,0%
kujawsko-pomorskie15,0%
małopolskie15,0%
zachodniopomorskie15,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.