Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5 85592,7%
własność prywatna krajowa pozostała1893,0%
własność zagraniczna1081,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych370,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej320,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej260,4%
własność skarbu państwa230,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej120,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej80,1%
własność państwowych osób prawnych70,1%
pozostałe190,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność skarbu państwa
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (20,0% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (20,0% największych podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (15,0% największych podmiotów).

własność zagraniczna420,0%
własność prywatna krajowa pozostała420,0%
własność krajowych osób fizycznych315,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej210,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej210,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych210,0%
własność samorządowa15,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych15,0%
własność skarbu państwa15,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność prywatna krajowa pozostała (20,5% sumy kapitałów własnych), własność zagraniczna (15,9% sumy kapitałów własnych) oraz własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (15,8% sumy kapitałów własnych).

własność prywatna krajowa pozostała44 019 472,27 zł20,5%
własność zagraniczna34 049 814,64 zł15,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej33 843 646,66 zł15,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych27 759 600,61 zł12,9%
własność krajowych osób fizycznych21 526 263,86 zł10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej21 060 536,44 zł9,8%
własność skarbu państwa11 455 062,58 zł5,3%
własność samorządowa11 063 367,70 zł5,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10 006 797,67 zł4,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.