Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 316 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 273
31 marca 20105 514
30 czerwca 20105 694
30 września 20105 854
31 grudnia 20105 986
31 marca 20116 008
30 czerwca 20116 027
30 września 20115 994
31 grudnia 20116 009
31 marca 20126 065
30 czerwca 20126 077
30 września 20126 112
31 grudnia 20126 116
31 marca 20136 155
30 czerwca 20136 189
30 września 20136 247
31 grudnia 20136 215
31 marca 20146 276
30 czerwca 20146 316
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.