Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (75,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4 74475,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością72311,4%
spółki cywilne67310,7%
spółki jawne801,3%
spółki komandytowe260,4%
państwowe jednostki organizacyjne200,3%
spółdzielnie180,3%
spółki akcyjne140,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,1%
samorząd gospodarczy i zawodowy30,0%
pozostałe100,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
państwowe jednostki organizacyjne
spółdzielnie
spółki akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
samorząd gospodarczy i zawodowy
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (85,0% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1785,0%
spółki akcyjne315,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.