Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,9% ogółu), śląskie (17,7% ogółu) oraz małopolskie (10,4% ogółu).

mazowieckie68218,9%
śląskie63817,7%
małopolskie37510,4%
dolnośląskie3529,8%
pomorskie2135,9%
łódzkie2005,6%
kujawsko-pomorskie1664,6%
wielkopolskie1554,3%
podkarpackie1484,1%
zachodniopomorskie1413,9%
opolskie1283,6%
lubelskie1223,4%
warmińsko-mazurskie922,6%
świętokrzyskie712,0%
lubuskie701,9%
podlaskie471,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
wielkopolskie
podkarpackie
zachodniopomorskie
opolskie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
lubuskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 województwach.

Dwa regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (60,0% ogółu) oraz dolnośląskie (10,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 10 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie660,0%
dolnośląskie110,0%
wielkopolskie110,0%
pomorskie110,0%
śląskie110,0%
świętokrzyskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
podlaskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
małopolskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.