Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 600 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 6,5% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 776
31 marca 20104 895
30 czerwca 20104 968
30 września 20104 981
31 grudnia 20105 062
31 marca 20114 933
30 czerwca 20114 930
30 września 20114 746
31 grudnia 20114 584
31 marca 20124 375
30 czerwca 20124 267
30 września 20124 120
31 grudnia 20124 012
31 marca 20133 912
30 czerwca 20133 851
30 września 20133 809
31 grudnia 20133 765
31 marca 20143 699
30 czerwca 20143 600
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.