Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (91,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 30191,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1654,6%
spółki cywilne882,4%
spółki akcyjne150,4%
spółki jawne130,4%
spółki komandytowe120,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,1%
spółdzielnie10,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
spółki partnerskie10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki akcyjne
spółki jawne
spółki komandytowe
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki partnerskie
spółki komandytowo-akcyjne
spółdzielnie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki akcyjne (80,0% największych podmiotów).

spółki akcyjne880,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością220,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.