Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • przetwarzanie i rozliczanie transakcji finansowych, włączając obsługę transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych,
  • doradztwo dotyczące inwestycji,
  • doradztwo i pośrednictwo dotyczące kredytów hipotecznych,
  • powiernictwo i nadzór wykonywane na zlecenie.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 66.22.Z,
  • zarządzania funduszami, sklasyfikowanego w 66.30.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 16 246 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200916 306
31 marca 201016 302
30 czerwca 201016 389
30 września 201016 420
31 grudnia 201016 316
31 marca 201116 344
30 czerwca 201116 362
30 września 201116 265
31 grudnia 201115 987
31 marca 201215 737
30 czerwca 201215 753
30 września 201215 728
31 grudnia 201215 828
31 marca 201315 728
30 czerwca 201315 721
30 września 201315 846
31 grudnia 201316 154
31 marca 201416 135
30 czerwca 201416 246
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,3% ogółu), śląskie (14,5% ogółu) oraz dolnośląskie (9,7% ogółu).

mazowieckie3 29120,3%
śląskie2 36214,5%
dolnośląskie1 5729,7%
pomorskie1 4498,9%
wielkopolskie1 3638,4%
małopolskie1 2057,4%
łódzkie8425,2%
zachodniopomorskie6944,3%
lubelskie6083,7%
kujawsko-pomorskie6063,7%
warmińsko-mazurskie4652,9%
podkarpackie4612,8%
opolskie3922,4%
lubuskie3342,1%
świętokrzyskie3061,9%
podlaskie2961,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (84,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza13 76584,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 2747,8%
spółki cywilne8165,0%
spółki jawne1561,0%
spółki akcyjne920,6%
spółki komandytowo-akcyjne650,4%
spółki komandytowe560,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych150,1%
spółdzielnie60,0%
przedstawicielstwa zagraniczne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych15 62396,2%
własność prywatna krajowa pozostała3212,0%
własność zagraniczna1290,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych670,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej510,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej270,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej180,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
pozostałe50,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,8% podmiotów) i od 10 do 49 (1,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych16 05398,8%
od 10 do 49 zatrudnionych1551,0%
od 50 do 249 zatrudnionych230,1%
powyżej 250 zatrudnionych150,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)5 706 300 540,683 537 316 103,613 605 998 545,66356 620 398,386,310,19,938,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 38 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to IZBA ROZLICZENIOWA GIEŁD TOWAROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (2,0 mld zł), Grupa Kapitałowa FIRST DATA POLAND HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (827,8 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA (320,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
IZBA ROZLICZENIOWA GIEŁD TOWAROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA59 685 129,9614 394 359,972 012 363 055,294 473 733,277,531,10,275,9
Grupa Kapitałowa FIRST DATA POLAND HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA752 760 214,14-57 865 076,11827 835 356,92-81 861 265,99-10,9141,5-9,9100,0
Grupa Kapitałowa OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA135 474 000,0088 064 000,00320 300 000,0877 561 000,0057,388,124,235,0
OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA135 474 000,0088 064 000,00310 447 000,1972 300 000,0053,482,123,335,0
AXA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA83 374 358,5934 488 839,44165 642 558,42-6 478 476,87-7,8-18,8-3,958,6
POWSZECHNY DOM KREDYTOWY SPÓŁKA AKCYJNA109 171 000,1977 764 000,00144 058 000,0018 340 000,0016,823,612,728,8
H+H POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ216 388 000,0047 822 000,00130 521 000,12-21 597 000,00-10,0-45,2-16,677,9
KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA110 894 000,0091 450 000,00110 896 000,2524 844 000,0022,427,222,417,5
MF FINANCE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZINĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)2 033 003 101,402 029 357 651,1884 917 893,3581 600 755,504,04,096,10,2
KONSALNET ASTRA SPÓŁKA AKCYJNA27 166 433,2510 920 762,4073 540 450,645 159 349,5419,047,27,059,8
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA21 636 170,318 484 136,1458 780 725,31-1 815 960,86-8,4-21,4-3,160,8
POŚREDNICTWO FINANSOWE "KREDYTY-CHWILÓWKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 956 372,002 792 917,7758 043 022,05118 761 772,58744,31 000,0204,682,5
DOM KREDYTOWY NOTUS SPÓŁKA AKCYJNA12 189 397,006 292 830,1846 229 710,974 473 443,7636,771,19,748,4
CURRENCY EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)2 886 736,501 456 088,3145 412 596,35383 371,8913,326,30,849,6
BRE CENTRUM OPERACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ96 961 903,4835 560 667,2743 824 758,192 898 297,063,08,26,663,3
TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA169 380 000,0027 471 000,0040 313 000,11-8 309 000,00-4,9-30,3-20,683,8
KONSALNET CASH MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 494 000,00-2 030 999,9440 257 000,00-3 273 000,00-26,2161,2-8,1100,0
FRASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (*)543 574 433,00542 191 885,8530 272 706,0434 891 286,526,46,4115,30,3
SEB COMMERCIAL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ465 787 323,2732 904 106,6929 906 215,814 452 018,281,013,514,992,9
INTRUM JUSTITIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 508 239,541 878 959,4529 330 132,87-4 138 073,01-48,6-220,2-14,177,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.