Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 16 246 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200916 306
31 marca 201016 302
30 czerwca 201016 389
30 września 201016 420
31 grudnia 201016 316
31 marca 201116 344
30 czerwca 201116 362
30 września 201116 265
31 grudnia 201115 987
31 marca 201215 737
30 czerwca 201215 753
30 września 201215 728
31 grudnia 201215 828
31 marca 201315 728
30 czerwca 201315 721
30 września 201315 846
31 grudnia 201316 154
31 marca 201416 135
30 czerwca 201416 246
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.