Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (84,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza13 76584,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 2747,8%
spółki cywilne8165,0%
spółki jawne1561,0%
spółki akcyjne920,6%
spółki komandytowo-akcyjne650,4%
spółki komandytowe560,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych150,1%
spółdzielnie60,0%
przedstawicielstwa zagraniczne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
spółki komandytowe
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółdzielnie
przedstawicielstwa zagraniczne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki akcyjne (57,9% największych podmiotów).

spółki akcyjne2257,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1436,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.