Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • pozostałe pośrednictwo finansowe związane głównie z dystrybucją środków finansowych, w inny sposób niż udzielanie pożyczek:
  • faktoring,
  • wystawianie swapów, dokonywanie opcji oraz zawieranie transakcji zabezpieczających,
 • działalność inwestycyjną na własny rachunek dokonywaną poprzez lokatę kapitału za pośrednictwem przedsiębiorstw wysokiego ryzyka, klubów inwestycyjnych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 64.91.Z,
 • obrotu papierami wartościowymi na zlecenie, sklasyfikowanego w 66.12.Z,
 • sprzedaży, dzierżawy i wynajmu nieruchomości, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 68,
 • inkasowania należności z tytułu roszczeń, bez przejęcia długów, sklasyfikowanego w 82.91.Z,
 • przyznawania dotacji przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanego w 94.99.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 870 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20098 578
31 marca 20108 516
30 czerwca 20108 439
30 września 20108 381
31 grudnia 20108 413
31 marca 20118 362
30 czerwca 20118 332
30 września 20118 316
31 grudnia 20118 280
31 marca 20128 228
30 czerwca 20128 253
30 września 20128 306
31 grudnia 20128 336
31 marca 20138 379
30 czerwca 20138 505
30 września 20138 608
31 grudnia 20138 769
31 marca 20148 801
30 czerwca 20148 870
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,1% ogółu), śląskie (13,9% ogółu) oraz dolnośląskie (9,8% ogółu).

mazowieckie2 31626,1%
śląskie1 23013,9%
dolnośląskie8729,8%
wielkopolskie8339,4%
małopolskie6207,0%
pomorskie5025,7%
kujawsko-pomorskie4935,6%
łódzkie3814,3%
zachodniopomorskie3383,8%
lubelskie2843,2%
podkarpackie2242,5%
lubuskie2202,5%
podlaskie1511,7%
warmińsko-mazurskie1441,6%
opolskie1341,5%
świętokrzyskie1281,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (59,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (26,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 23159,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 34826,5%
spółki cywilne5716,4%
spółki akcyjne2312,6%
spółki komandytowo-akcyjne1701,9%
spółki jawne1211,4%
spółki komandytowe1051,2%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione380,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych180,2%
przedstawicielstwa zagraniczne120,1%
pozostałe250,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (85,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (7,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych7 55685,2%
własność prywatna krajowa pozostała6847,7%
własność zagraniczna2512,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1301,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1001,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej620,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej390,4%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej100,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej90,1%
własność samorządowa60,1%
pozostałe230,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,3% podmiotów) i od 10 do 49 (2,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych8 63397,3%
od 10 do 49 zatrudnionych2072,3%
od 50 do 249 zatrudnionych220,2%
powyżej 250 zatrudnionych80,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)13 412 247 400,254 984 651 031,134 262 078 327,8033 222 670,750,30,70,862,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 76 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to EURONET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,2 mld zł), Grupa Kapitałowa PROKOM INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA (682,8 mln zł) oraz CAPGEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (478,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
EURONET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ234 211 300,00157 900 500,272 211 634 000,0024 092 400,0010,315,31,132,6
Grupa Kapitałowa PROKOM INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA5 605 278 000,00988 341 000,00682 796 000,00-221 766 999,75-4,0-22,4-32,582,4
CAPGEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ213 243 311,54117 050 422,54478 551 085,7524 698 244,0411,621,15,245,1
SOLID MCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 319 518,4224 319 850,04137 977 298,452 652 341,204,710,91,956,8
OSTC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 084 968,1913 944 999,46134 159 558,7312 585 873,4459,790,39,433,9
Grupa Kapitałowa NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA73 203 000,1571 370 000,00110 213 000,006 944 000,009,59,76,32,5
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA71 771 000,2371 380 000,00110 213 000,007 261 000,0010,110,26,60,5
ASPIRO SPÓŁKA AKCYJNA37 432 874,9917 147 190,05102 995 877,347 442 805,3219,943,47,254,2
Grupa Kapitałowa NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA101 965 000,0034 976 000,2999 936 000,00-40 013 000,00-39,2-114,4-40,065,7
ING COMMERCIAL FINANCE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA749 533 774,0071 907 464,3882 166 505,0014 198 191,001,919,817,390,4
ACCORD FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA24 540 793,7412 932 548,4274 504 493,04-360 529,52-1,5-2,8-0,547,3
OSTC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA9 587 349,939 288 679,0071 757 144,8015 572 367,63162,4167,721,73,1
Grupa Kapitałowa MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA495 178 000,34151 210 000,0066 279 000,0023 563 000,004,815,635,669,5
MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA470 622 000,00151 922 000,0063 377 000,0024 540 000,155,216,238,767,7
POLDYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 869 640,5325 333 384,7758 993 386,6114 617 656,0041,957,724,827,4
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "UTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ100 582 629,9162 901 776,0854 107 966,002 638 000,142,64,24,937,5
Grupa Kapitałowa NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY "OCTAVA" SPÓŁKA AKCYJNA1 083 459 000,30375 574 000,0053 591 000,0015 774 000,001,54,229,465,3
FCE CREDIT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA484 929 787,7459 369 600,2652 183 713,6813 073 444,352,722,025,187,8
AMERICAN EXPRESS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA90 960 336,1117 598 226,7347 738 760,672 751 324,283,015,65,880,7
COFACE POLAND FACTORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ726 533 100,0020 902 600,0042 516 800,0013 927 400,261,966,632,897,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.