Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,1% ogółu), śląskie (13,9% ogółu) oraz dolnośląskie (9,8% ogółu).

mazowieckie2 31626,1%
śląskie1 23013,9%
dolnośląskie8729,8%
wielkopolskie8339,4%
małopolskie6207,0%
pomorskie5025,7%
kujawsko-pomorskie4935,6%
łódzkie3814,3%
zachodniopomorskie3383,8%
lubelskie2843,2%
podkarpackie2242,5%
lubuskie2202,5%
podlaskie1511,7%
warmińsko-mazurskie1441,6%
opolskie1341,5%
świętokrzyskie1281,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
dolnośląskie
wielkopolskie
małopolskie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
lubelskie
podkarpackie
lubuskie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
świętokrzyskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (51,3% ogółu), dolnośląskie (11,8% ogółu) oraz pomorskie (7,9% ogółu).

Na mapie zaznaczono 76 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie3951,3%
dolnośląskie911,8%
pomorskie67,9%
śląskie56,6%
wielkopolskie33,9%
małopolskie33,9%
łódzkie33,9%
kujawsko-pomorskie22,6%
lubelskie22,6%
zachodniopomorskie22,6%
świętokrzyskie11,3%
warmińsko-mazurskie11,3%
opolskie00,0%
lubuskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.