Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (85,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (7,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych7 55685,2%
własność prywatna krajowa pozostała6847,7%
własność zagraniczna2512,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1301,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1001,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej620,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej390,4%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej100,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej90,1%
własność samorządowa60,1%
pozostałe230,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej
własność samorządowa
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (32,9% największych podmiotów), własność zagraniczna (21,1% największych podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (18,4% największych podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała2532,9%
własność zagraniczna1621,1%
własność krajowych osób fizycznych1418,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej56,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej33,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej33,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych33,9%
własność samorządowa22,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej22,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej11,3%
pozostałe11,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (29,3% sumy kapitałów własnych), własność prywatna krajowa pozostała (23,7% sumy kapitałów własnych) oraz własność zagraniczna (20,4% sumy kapitałów własnych).

własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 448 485 334,99 zł29,3%
własność prywatna krajowa pozostała1 172 928 408,50 zł23,7%
własność zagraniczna1 008 132 601,46 zł20,4%
własność krajowych osób fizycznych843 958 501,56 zł17,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej208 724 700,00 zł4,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej59 297 427,34 zł1,2%
własność samorządowa51 687 890,65 zł1,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej48 395 147,02 zł1,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych41 920 258,69 zł0,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej31 612 420,97 zł0,6%
pozostałe28 852 540 zł0,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.