Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 870 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20098 578
31 marca 20108 516
30 czerwca 20108 439
30 września 20108 381
31 grudnia 20108 413
31 marca 20118 362
30 czerwca 20118 332
30 września 20118 316
31 grudnia 20118 280
31 marca 20128 228
30 czerwca 20128 253
30 września 20128 306
31 grudnia 20128 336
31 marca 20138 379
30 czerwca 20138 505
30 września 20138 608
31 grudnia 20138 769
31 marca 20148 801
30 czerwca 20148 870
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.