Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (59,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (26,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 23159,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 34826,5%
spółki cywilne5716,4%
spółki akcyjne2312,6%
spółki komandytowo-akcyjne1701,9%
spółki jawne1211,4%
spółki komandytowe1051,2%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione380,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych180,2%
przedstawicielstwa zagraniczne120,1%
pozostałe250,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
spółki jawne
spółki komandytowe
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
przedstawicielstwa zagraniczne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki akcyjne (64,5% największych podmiotów).

spółki akcyjne4964,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2532,9%
spółki komandytowe11,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.