Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • organizację lub przygotowywanie transportu w imieniu nadawcy ładunku,
 • przyjmowanie przesyłek zbiorowych lub indywidualnych, włącznie z odbiorem i dostarczaniem towarów oraz ich pogrupowaniem,
 • wystawianie i realizowanie dokumentów przewozowych,
 • działalność agentów celnych,
 • działalność agentów spedycji towarowej,
 • działalność związana z obsługą towarową, np. załadunek towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony podczas transportu, wyładowywanie, sprawdzanie jakości i ważenie towarów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności kurierskiej, sklasyfikowanej w 53.10.Z i 53.20.Z,
 • działalności morskich agencji transportowych, sklasyfikowanej w 52.29.A,
 • działalności śródlądowych agencji transportowych, sklasyfikowanej w 52.29.B,
 • działalności związanej z ubezpieczeniem samochodowym, floty morskiej, lotnictwa i przewozów, sklasyfikowanej w 65.12.Z,
 • kontroli dokumentów przewozowych, informacji dotyczących stawek za fracht, sklasyfikowanych w 74.90.Z
 • działalności agentów turystycznych, sklasyfikowanej w 79.11.A,
 • działalności organizatorów turystyki, sklasyfikowanej w 79.12.Z,
 • działalności w zakresie informacji turystycznej, sklasyfikowanej w 79.90.B.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 900 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 078
31 marca 20104 084
30 czerwca 20104 105
30 września 20104 156
31 grudnia 20104 208
31 marca 20114 185
30 czerwca 20114 187
30 września 20114 305
31 grudnia 20114 351
31 marca 20124 408
30 czerwca 20124 484
30 września 20124 532
31 grudnia 20124 582
31 marca 20134 608
30 czerwca 20134 705
30 września 20134 765
31 grudnia 20134 788
31 marca 20144 848
30 czerwca 20144 900
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,4% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie1 09922,4%
śląskie49310,1%
wielkopolskie4849,9%
pomorskie4378,9%
lubelskie4178,5%
zachodniopomorskie3497,1%
dolnośląskie2815,7%
małopolskie2525,1%
łódzkie2334,8%
lubuskie2244,6%
kujawsko-pomorskie1473,0%
podlaskie1292,6%
świętokrzyskie1112,3%
podkarpackie951,9%
warmińsko-mazurskie941,9%
opolskie551,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (57,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (13,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 79557,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 21524,8%
spółki cywilne64813,2%
spółki jawne1412,9%
spółki komandytowe450,9%
spółki akcyjne250,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych140,3%
przedstawicielstwa zagraniczne80,2%
spółki komandytowo-akcyjne80,2%
spółdzielnie10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (85,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (4,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 18085,3%
własność prywatna krajowa pozostała2645,4%
własność zagraniczna2414,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej761,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych551,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej370,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej310,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem30,1%
pozostałe40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,0% podmiotów) i od 10 do 49 (5,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4 55693,0%
od 10 do 49 zatrudnionych2865,8%
od 50 do 249 zatrudnionych471,0%
powyżej 250 zatrudnionych110,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C)3 947 974 771,901 686 194 404,6210 583 851 921,74371 612 502,579,422,03,557,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 59 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MGL METRO GROUP LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (1,5 mld zł), UPS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,4 mld zł) oraz SCHENKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,2 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MGL METRO GROUP LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA427 377 523,5638 400 000,001 510 408 050,33171 586 494,1440,2446,811,491,0
UPS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ263 536 211,79143 975 714,631 354 031 436,9751 653 863,6719,635,93,845,4
SCHENKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ421 570 614,87217 418 471,011 174 055 728,2943 787 478,0610,420,13,748,4
RABEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ370 592 180,0577 346 535,68869 202 495,2955 893 100,7215,172,36,479,1
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNE TRADE TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ304 004 600,17184 053 800,00749 060 600,007 483 900,002,54,11,039,5
PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNE TRADE TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ286 655 800,00173 613 500,00737 687 300,417 537 400,002,64,31,039,4
Grupa Kapitałowa PEKAES SPÓŁKA AKCYJNA402 879 000,00296 096 000,00563 774 000,32-703 000,00-0,2-0,2-0,126,5
PEKAES SPÓŁKA AKCYJNA426 285 000,00343 317 000,00415 895 000,32-44 763 000,00-10,5-13,0-10,819,5
Grupa Kapitałowa JAS-FBG SPÓŁKA AKCYJNA124 782 968,6124 654 746,00348 803 504,626 579 636,005,326,71,980,2
JAS-FBG SPÓŁKA AKCYJNA107 136 275,4522 459 441,38347 095 195,756 387 682,726,028,41,879,0
KUEHNE+NAGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ125 691 700,0066 838 800,00342 454 500,27-6 276 000,00-5,0-9,4-1,846,8
DHL GLOBAL FORWARDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 931 590,6237 814 241,50301 834 579,2616 033 538,4718,442,45,356,5
Grupa Kapitałowa C.HARTWIG GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA75 634 286,608 188 319,25247 395 686,26-4 027 986,99-5,3-49,2-1,689,2
C.HARTWIG GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA68 818 276,735 558 894,44200 263 789,17-3 477 460,86-5,1-62,6-1,791,9
Grupa Kapitałowa CARGOSPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ76 836 886,5724 238 857,30182 236 688,604 519 370,075,918,72,568,5
PANALPINA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 157 500,646 986 805,53172 910 949,065 404 785,1616,377,43,178,9
CAT LC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 226 500,239 855 100,00171 183 900,004 409 800,0010,044,82,677,7
Grupa Kapitałowa CAT LC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 226 500,009 855 100,00171 183 900,304 409 800,0010,044,82,677,7
FLEXTRONICS LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)67 682 376,005 282 099,65160 337 386,694 054 539,486,076,82,592,2
CARGOSPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 313 928,2624 628 807,29158 180 621,394 909 320,908,019,93,159,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.