Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (85,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (4,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 18085,3%
własność prywatna krajowa pozostała2645,4%
własność zagraniczna2414,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej761,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych551,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej370,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej310,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem30,1%
pozostałe40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (42,4% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (25,4% największych podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (6,8% największych podmiotów).

własność zagraniczna2542,4%
własność prywatna krajowa pozostała1525,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej46,8%
własność krajowych osób fizycznych46,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych46,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej23,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych11,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej11,7%
własność skarbu państwa11,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej11,7%
pozostałe11,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (39,5% sumy kapitałów własnych), własność prywatna krajowa pozostała (34,7% sumy kapitałów własnych) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej (10,3% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna666 017 360,35 zł39,5%
własność prywatna krajowa pozostała585 081 187,18 zł34,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej173 613 500,00 zł10,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej114 812 197,80 zł6,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych45 033 696,81 zł2,7%
własność krajowych osób fizycznych43 216 764,96 zł2,6%
własność skarbu państwa24 628 807,29 zł1,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa15 622 122,66 zł0,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej9 307 629,65 zł0,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej5 558 893,91 zł0,3%
pozostałe3 302 244 zł0,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.