Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,4% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie1 09922,4%
śląskie49310,1%
wielkopolskie4849,9%
pomorskie4378,9%
lubelskie4178,5%
zachodniopomorskie3497,1%
dolnośląskie2815,7%
małopolskie2525,1%
łódzkie2334,8%
lubuskie2244,6%
kujawsko-pomorskie1473,0%
podlaskie1292,6%
świętokrzyskie1112,3%
podkarpackie951,9%
warmińsko-mazurskie941,9%
opolskie551,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
pomorskie
lubelskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
małopolskie
łódzkie
lubuskie
kujawsko-pomorskie
podlaskie
świętokrzyskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (40,7% ogółu), śląskie (11,9% ogółu) oraz pomorskie (10,2% ogółu).

Na mapie zaznaczono 59 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie2440,7%
śląskie711,9%
pomorskie610,2%
wielkopolskie58,5%
zachodniopomorskie35,1%
lubelskie35,1%
dolnośląskie23,4%
opolskie23,4%
lubuskie23,4%
łódzkie23,4%
małopolskie11,7%
kujawsko-pomorskie11,7%
podlaskie11,7%
świętokrzyskie00,0%
podkarpackie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.