Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 3 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to DROSED SUROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (289,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
DROSED SUROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 112 904,3813 450 539,09289 364 238,13-683 132,47-1,6-5,1-0,268,8
MARIUSZ GRZYBOWSKI34 219 664,5719 734 974,8727 338 646,07230 702,840,71,20,842,3
WIELKOPOLSKA GRUPA HODOWCÓW DROBIU "KONSDROB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 032 046,7183 303,4521 087 060,8076 110,313,891,40,495,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.