Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (63,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,8% podmiotów) oraz spółdzielnie (7,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 68063,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością49618,8%
spółdzielnie2097,9%
spółki cywilne1736,6%
spółki jawne501,9%
samorząd gospodarczy i zawodowy130,5%
stowarzyszenia100,4%
spółki komandytowe20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółdzielnie
spółki cywilne
spółki jawne
samorząd gospodarczy i zawodowy
stowarzyszenia
spółki komandytowe
spółki komandytowo-akcyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (66,7% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością266,7%
indywidualna działalność gospodarcza133,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.