Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (21,3% ogółu), mazowieckie (15,0% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (8,3% ogółu).

wielkopolskie56021,3%
mazowieckie39415,0%
kujawsko-pomorskie2198,3%
łódzkie2138,1%
małopolskie1937,3%
świętokrzyskie1877,1%
lubelskie1596,0%
podlaskie1435,4%
warmińsko-mazurskie1013,8%
podkarpackie1003,8%
śląskie913,5%
pomorskie692,6%
opolskie642,4%
dolnośląskie622,4%
lubuskie401,5%
zachodniopomorskie381,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

wielkopolskie
mazowieckie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
małopolskie
świętokrzyskie
lubelskie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
podkarpackie
śląskie
pomorskie
opolskie
dolnośląskie
lubuskie
zachodniopomorskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 województwach.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo mazowieckie (33,3% ogółu).

Na mapie zaznaczono 3 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie133,3%
wielkopolskie133,3%
zachodniopomorskie133,3%
pomorskie00,0%
śląskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
podlaskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
dolnośląskie00,0%
małopolskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.