Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 633 aktywne podmioty działające w tej branży, o 4,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 209
31 marca 20102 248
30 czerwca 20102 274
30 września 20102 263
31 grudnia 20102 309
31 marca 20112 352
30 czerwca 20112 328
30 września 20112 305
31 grudnia 20112 320
31 marca 20122 359
30 czerwca 20122 403
30 września 20122 413
31 grudnia 20122 454
31 marca 20132 469
30 czerwca 20132 525
30 września 20132 568
31 grudnia 20132 641
31 marca 20142 642
30 czerwca 20142 633
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (21,3% ogółu), mazowieckie (15,0% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (8,3% ogółu).

wielkopolskie56021,3%
mazowieckie39415,0%
kujawsko-pomorskie2198,3%
łódzkie2138,1%
małopolskie1937,3%
świętokrzyskie1877,1%
lubelskie1596,0%
podlaskie1435,4%
warmińsko-mazurskie1013,8%
podkarpackie1003,8%
śląskie913,5%
pomorskie692,6%
opolskie642,4%
dolnośląskie622,4%
lubuskie401,5%
zachodniopomorskie381,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (63,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,8% podmiotów) oraz spółdzielnie (7,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 68063,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością49618,8%
spółdzielnie2097,9%
spółki cywilne1736,6%
spółki jawne501,9%
samorząd gospodarczy i zawodowy130,5%
stowarzyszenia100,4%
spółki komandytowe20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (85,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (10,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 25885,8%
własność prywatna krajowa pozostała28210,7%
własność zagraniczna421,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych240,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej110,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej80,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 56897,5%
od 10 do 49 zatrudnionych622,4%
od 50 do 249 zatrudnionych30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (PKD 46.23.Z)79 364 615,0933 268 817,41337 789 945,00-376 319,54-0,5-1,1-0,158,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 3 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to DROSED SUROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (289,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
DROSED SUROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 112 904,3813 450 539,09289 364 238,13-683 132,47-1,6-5,1-0,268,8
MARIUSZ GRZYBOWSKI34 219 664,5719 734 974,8727 338 646,07230 702,840,71,20,842,3
WIELKOPOLSKA GRUPA HODOWCÓW DROBIU "KONSDROB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 032 046,7183 303,4521 087 060,8076 110,313,891,40,495,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.