Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 633 aktywne podmioty działające w tej branży, o 4,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 209
31 marca 20102 248
30 czerwca 20102 274
30 września 20102 263
31 grudnia 20102 309
31 marca 20112 352
30 czerwca 20112 328
30 września 20112 305
31 grudnia 20112 320
31 marca 20122 359
30 czerwca 20122 403
30 września 20122 413
31 grudnia 20122 454
31 marca 20132 469
30 czerwca 20132 525
30 września 20132 568
31 grudnia 20132 641
31 marca 20142 642
30 czerwca 20142 633
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.