Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (12,9% ogółu), mazowieckie (12,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,9% ogółu).

śląskie48812,9%
mazowieckie48512,8%
wielkopolskie41110,9%
małopolskie3539,3%
dolnośląskie3368,9%
pomorskie2727,2%
łódzkie2466,5%
kujawsko-pomorskie1854,9%
podkarpackie1784,7%
zachodniopomorskie1744,6%
lubelskie1714,5%
świętokrzyskie1153,0%
lubuskie1052,8%
warmińsko-mazurskie972,6%
opolskie842,2%
podlaskie822,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

śląskie
mazowieckie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
zachodniopomorskie
lubelskie
świętokrzyskie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (19,4% ogółu), mazowieckie (14,9% ogółu) oraz małopolskie (11,9% ogółu).

Na mapie zaznaczono 67 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie1319,4%
mazowieckie1014,9%
małopolskie811,9%
wielkopolskie57,5%
zachodniopomorskie57,5%
łódzkie57,5%
pomorskie46,0%
kujawsko-pomorskie46,0%
podkarpackie46,0%
świętokrzyskie23,0%
podlaskie23,0%
warmińsko-mazurskie11,5%
opolskie11,5%
lubelskie11,5%
lubuskie11,5%
dolnośląskie11,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.