Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (74,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 80874,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością48412,8%
spółki cywilne2135,6%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach1072,8%
spółki jawne892,4%
spółki akcyjne280,7%
spółki komandytowe280,7%
spółdzielnie60,2%
wspólnoty samorządowe60,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,1%
pozostałe80,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach
spółki jawne
spółki akcyjne
spółki komandytowe
spółdzielnie
wspólnoty samorządowe
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (52,2% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (31,3% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3552,2%
spółki akcyjne2131,3%
indywidualna działalność gospodarcza57,5%
spółki jawne23,0%
spółki komandytowe11,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.