Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 49792,5%
własność prywatna krajowa pozostała1594,2%
własność zagraniczna320,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych230,6%
własność samorządowa220,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej150,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej110,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej60,2%
własność państwowych osób prawnych50,1%
pozostałe40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność samorządowa
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej
własność państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (61,2% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (11,9% największych podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (10,4% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4161,2%
własność prywatna krajowa pozostała811,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej710,4%
własność zagraniczna23,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej23,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych23,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych11,5%
własność samorządowa11,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (53,8% sumy kapitałów własnych), własność krajowych osób fizycznych (26,6% sumy kapitałów własnych) oraz własność prywatna krajowa pozostała (7,6% sumy kapitałów własnych).

własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej885 524 407,80 zł53,8%
własność krajowych osób fizycznych438 197 390,98 zł26,6%
własność prywatna krajowa pozostała125 581 510,27 zł7,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych101 164 000,00 zł6,1%
własność zagraniczna50 943 262,17 zł3,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych27 253 100,85 zł1,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej13 912 768,67 zł0,8%
własność samorządowa4 501 228,61 zł0,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.