Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 782 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 812
31 marca 20103 081
30 czerwca 20103 277
30 września 20103 395
31 grudnia 20103 422
31 marca 20113 494
30 czerwca 20113 605
30 września 20113 652
31 grudnia 20113 611
31 marca 20123 639
30 czerwca 20123 731
30 września 20123 714
31 grudnia 20123 639
31 marca 20133 638
30 czerwca 20133 753
30 września 20133 775
31 grudnia 20133 699
31 marca 20143 714
30 czerwca 20143 782
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.