Dane finansowe

Udział podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Na poniższych wykresach zilustrowano udział 6 największych podgrup branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.

Udział w sumie aktywów

Dwie największe podgrupy branżowe pod względem sumy aktywów razem tworzyły w 2010 r. największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (2,4 mld zł) oraz produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (720,8 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie kapitałów własnych

Dwie największe podgrupy branżowe pod względem sumy kapitałów własnych tworzyły w 2010 r. największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (893,1 mln zł) oraz produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (415,2 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie przychodów netto ze sprzedaży

Dwie największe podgrupy branżowe pod względem sumy przychodów netto tworzyły w 2010 r. największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (2,2 mld zł) oraz produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (1,2 mld zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie dodatnich wyników netto

Dwie największe podgrupy branżowe pod względem sumy dodatnich wyników netto tworzyły w 2010 r. największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (104,9 mln zł) oraz produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (44,4 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Na poniższych wykresach zilustrowano udział 9 największych podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.

Udział w sumie aktywów

Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy aktywów razem zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (2,4 mld zł), produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (720,8 mln zł) oraz produkcja monet (477,1 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie kapitałów własnych

Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy kapitałów własnych zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (893,1 mln zł), produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (415,2 mln zł) oraz produkcja monet (398,9 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie przychodów netto ze sprzedaży

Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy przychodów netto zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (2,2 mld zł), produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (1,2 mld zł) oraz produkcja monet (689,1 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie dodatnich wyników netto

Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy dodatnich wyników netto zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (115,9 mln zł), produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (51,4 mln zł) oraz produkcja gier i zabawek (14,3 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.