Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje produkcję:

  • chleba i bułek,
  • ciast, ciastek, placków, tarty, naleśników, gofrów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji suchych wyrobów piekarskich i ciastkarskich, sklasyfikowanej w 10.72.Z,
  • produkcji wyrobów mącznych (makaronów), sklasyfikowanej w 10.73.Z,
  • podgrzewania wyrobów piekarskich do bezpośredniej konsumpcji, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 56.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 12 373 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200911 160
31 marca 201011 729
30 czerwca 201011 936
30 września 201012 125
31 grudnia 201012 357
31 marca 201112 377
30 czerwca 201112 302
30 września 201112 291
31 grudnia 201112 339
31 marca 201212 342
30 czerwca 201212 330
30 września 201212 315
31 grudnia 201212 345
31 marca 201312 308
30 czerwca 201312 314
30 września 201312 331
31 grudnia 201312 341
31 marca 201412 333
30 czerwca 201412 373
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,5% ogółu), śląskie (14,2% ogółu) oraz małopolskie (10,1% ogółu).

mazowieckie1 79714,5%
śląskie1 76314,2%
małopolskie1 24610,1%
dolnośląskie1 0238,3%
wielkopolskie1 0038,1%
łódzkie9777,9%
pomorskie6595,3%
zachodniopomorskie5714,6%
podkarpackie5524,5%
lubelskie5434,4%
kujawsko-pomorskie4924,0%
opolskie4583,7%
świętokrzyskie4143,3%
warmińsko-mazurskie3142,5%
lubuskie2952,4%
podlaskie2662,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (70,3% podmiotów), spółki cywilne (22,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza8 69570,3%
spółki cywilne2 72322,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4693,8%
spółki jawne3743,0%
spółdzielnie650,5%
spółki komandytowe270,2%
spółki akcyjne100,1%
spółki komandytowo-akcyjne90,1%
przedstawicielstwa zagraniczne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych11 91696,3%
własność prywatna krajowa pozostała2992,4%
własność zagraniczna670,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych310,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej190,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej190,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej180,1%
własność państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (75,6% podmiotów) i od 10 do 49 (22,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych9 35675,6%
od 10 do 49 zatrudnionych2 77422,4%
od 50 do 249 zatrudnionych2291,9%
powyżej 250 zatrudnionych140,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z)1 264 877 448,14518 326 658,472 116 128 560,20116 928 453,029,222,65,559,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 27 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to LAMBERTZ POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (276,8 mln zł), INTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (190,7 mln zł) oraz LA LORRAINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (185,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
LAMBERTZ POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)68 779 851,3051 570 180,92276 760 564,0917 243 939,7125,133,46,225,0
INTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA151 851 958,2039 274 836,14190 687 360,0721 142 999,7613,953,811,174,1
LA LORRAINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ179 842 300,0027 253 000,00185 562 800,35-5 555 000,00-3,1-20,4-3,084,9
HIESTAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)80 771 088,01-40 379 018,76169 481 409,18-11 532 363,49-14,328,6-6,8100,0
DAN CAKE POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 552 276,7035 071 650,71160 689 365,435 181 983,308,014,83,245,7
CHIPITA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ93 644 602,2146 382 091,96153 839 737,448 152 423,858,717,65,350,5
HEALTHY FOOD PRODUCTION SPÓŁKA AKCYJNA105 749 579,9539 874 593,22106 973 822,803 643 072,063,49,13,462,3
CUKIERNIA SOWA SPÓŁKA JAWNA77 517 599,5857 441 825,76103 166 312,6218 096 469,2623,331,517,525,9
LANTMANNEN UNIBAKE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ90 163 662,6173 553 829,9793 968 948,5716 232 229,2518,022,117,318,4
LANTMÄNNEN AXA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 467 681,5721 250 526,2282 915 788,941 848 802,174,38,72,251,1
ASPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 765 481,8110 580 143,9963 065 520,641 813 899,478,717,12,949,1
PIEKARNIA "POD TELEGRAFEM" ROMAN SMOLARSKI34 006 910,3422 863 832,3362 146 239,565 813 407,4217,125,49,432,8
PIEKARNIA FAMILIJNA SPÓŁKA JAWNA ELŻBIETA KOWALCZYK WITOLD KOWALCZYK37 766 097,6421 966 066,9545 495 794,4310 264 584,1727,246,722,641,8
EMILIA KRISTOF - FIRMA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 371 451,098 999 964,4942 802 682,823 113 661,2923,334,67,332,7
POLPAIN-PUTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 967 426,2013 597 578,6236 632 828,603 270 300,3518,224,18,924,3
LEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 185 068,462 932 888,8135 803 697,811 536 330,7610,152,44,380,7
ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA22 080 594,4111 667 550,3534 986 176,945 046 117,0022,943,314,447,2
KOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 023 025,28913 030,2432 423 398,83-2 404 171,50-11,4-263,3-7,495,7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KAZIMIERZ ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA8 544 371,195 380 668,5031 049 091,751 084 957,5612,720,23,537,0
PIEKARNIA "ARION-POLBAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 813 408,261 778 428,7529 543 488,92186 445,792,110,50,679,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.