Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję żywności składającej się głównie z owoców lub warzyw, z wyłączeniem gotowych dań - mrożonych lub w puszkach,
 • konserwowanie owoców, orzechów i warzyw poprzez zamrażanie, suszenie, zalewanie olejem lub octem, puszkowanie itp.,
 • wytwarzanie owocowych i warzywnych artykułów spożywczych,
 • produkcję dżemów, marmolady i galaretek,
 • prażenie orzechów,
 • produkcję artykułów spożywczych z orzechów,
 • produkcję łatwo psujących się gotowych potraw z owoców i warzyw, takich jak:
  • sałatki; pakowane mieszanki sałatek, 
  • obrane lub pocięte warzywa,
  • tofu (ser sojowy).

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji soków z owoców i warzyw, sklasyfikowanej w 10.32.Z,
 • produkcji mąki i mączki z roślin strączkowych, sklasyfikowanej w 10.61.Z,
 • konserwowania w cukrze owoców i orzechów, sklasyfikowanego w 10.82.Z,
 • produkcji gotowych dań warzywnych, sklasyfikowanej w 10.85.Z,
 • produkcji sztucznych koncentratów spożywczych, sklasyfikowanej w 10.89.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 722 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 595
31 marca 20101 645
30 czerwca 20101 682
30 września 20101 700
31 grudnia 20101 701
31 marca 20111 713
30 czerwca 20111 707
30 września 20111 692
31 grudnia 20111 683
31 marca 20121 672
30 czerwca 20121 692
30 września 20121 707
31 grudnia 20121 701
31 marca 20131 694
30 czerwca 20131 719
30 września 20131 727
31 grudnia 20131 705
31 marca 20141 718
30 czerwca 20141 722
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (24,0% ogółu), wielkopolskie (14,8% ogółu) oraz łódzkie (8,6% ogółu).

mazowieckie41324,0%
wielkopolskie25514,8%
łódzkie1488,6%
lubelskie1438,3%
śląskie1418,2%
kujawsko-pomorskie1257,3%
małopolskie1136,6%
pomorskie794,6%
dolnośląskie583,4%
podkarpackie563,3%
świętokrzyskie452,6%
zachodniopomorskie442,6%
podlaskie331,9%
lubuskie311,8%
warmińsko-mazurskie251,5%
opolskie130,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (51,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (28,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (12,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza89151,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością48328,0%
spółki cywilne20912,1%
spółki jawne673,9%
spółki akcyjne221,3%
spółdzielnie181,0%
samorząd gospodarczy i zawodowy160,9%
spółki komandytowe110,6%
spółki komandytowo-akcyjne20,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,1%
pozostałe20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (78,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (9,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (6,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 35178,5%
własność prywatna krajowa pozostała1599,2%
własność zagraniczna1046,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej331,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych281,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej201,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej160,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
pozostałe20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (79,2% podmiotów) i od 10 do 49 (14,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 36479,2%
od 10 do 49 zatrudnionych24114,0%
od 50 do 249 zatrudnionych1025,9%
powyżej 250 zatrudnionych150,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z)3 867 686 011,271 589 296 053,025 403 518 231,90151 269 134,333,99,52,858,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 68 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to NUTRICIA ZAKŁADY PRODUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (537,8 mln zł), HJ HEINZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (500,7 mln zł) oraz POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (326,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
NUTRICIA ZAKŁADY PRODUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ359 096 329,85177 346 859,21537 826 149,7323 393 075,976,513,24,450,6
HJ HEINZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)348 334 280,00206 748 773,44500 701 780,0039 568 410,0011,419,17,940,7
POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)228 248 000,0082 495 000,00326 656 000,281 347 000,000,61,60,463,9
S.V.Z.POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ110 515 700,2047 694 700,00257 262 700,00-527 900,00-0,5-1,1-0,256,8
KERRY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ140 478 394,2880 152 434,28230 404 193,9210 795 532,157,713,54,742,9
BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)99 677 000,3826 559 000,00200 464 000,0073 000,000,10,30,073,4
ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA117 380 000,2040 300 000,00173 268 000,005 878 000,005,014,63,465,7
Grupa Kapitałowa AGRAM SPÓŁKA AKCYJNA (*)116 129 663,3943 968 127,46166 447 160,97320 722,870,30,70,262,1
OERLEMANS FOODS SIEMIATYCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ113 375 474,3536 110 478,75150 831 314,706 367 616,645,617,64,268,2
REAL SPÓŁKA AKCYJNA117 764 001,0831 088 869,39149 224 910,54948 840,280,83,10,673,6
Grupa Kapitałowa HORTINO ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ112 993 053,3722 562 147,52144 253 942,74-732 366,00-0,7-3,3-0,580,0
WARMIŃSKIE ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ146 944 362,4031 148 142,42139 424 287,41-1 068 907,77-0,7-3,4-0,878,8
HORTINO ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ110 944 605,7223 806 117,99129 372 936,33511 603,690,52,20,478,5
BINDER INTERNATIONAL WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)93 434 513,0939 192 737,34116 958 720,98492 127,220,51,30,458,1
D'AUCY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ121 841 412,68-15 460 868,63110 122 621,65-9 624 325,50-7,962,3-8,7100,0
AGROMAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 648 755,4719 975 228,28102 504 801,832 934 183,596,914,72,953,2
Grupa Kapitałowa WILD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ113 229 499,9947 669 025,9394 108 275,022 538 331,012,25,32,757,9
WILD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ88 374 239,7034 472 292,9594 099 136,271 698 375,601,94,91,861,0
POLARICA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)44 553 054,0211 991 944,9591 272 642,945 733 472,3712,947,86,373,1
AGRAM SPÓŁKA AKCYJNA (*)81 513 857,9140 575 670,3677 332 267,41-198 219,30-0,2-0,5-0,350,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.