Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (51,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (28,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (12,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza89151,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością48328,0%
spółki cywilne20912,1%
spółki jawne673,9%
spółki akcyjne221,3%
spółdzielnie181,0%
samorząd gospodarczy i zawodowy160,9%
spółki komandytowe110,6%
spółki komandytowo-akcyjne20,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,1%
pozostałe20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki akcyjne
spółdzielnie
samorząd gospodarczy i zawodowy
spółki komandytowe
spółki komandytowo-akcyjne
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (69,1% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (16,2% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4769,1%
spółki akcyjne1116,2%
spółki jawne45,9%
indywidualna działalność gospodarcza34,4%
spółki komandytowo-akcyjne11,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.