Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 722 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 595
31 marca 20101 645
30 czerwca 20101 682
30 września 20101 700
31 grudnia 20101 701
31 marca 20111 713
30 czerwca 20111 707
30 września 20111 692
31 grudnia 20111 683
31 marca 20121 672
30 czerwca 20121 692
30 września 20121 707
31 grudnia 20121 701
31 marca 20131 694
30 czerwca 20131 719
30 września 20131 727
31 grudnia 20131 705
31 marca 20141 718
30 czerwca 20141 722
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.