Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (24,0% ogółu), wielkopolskie (14,8% ogółu) oraz łódzkie (8,6% ogółu).

mazowieckie41324,0%
wielkopolskie25514,8%
łódzkie1488,6%
lubelskie1438,3%
śląskie1418,2%
kujawsko-pomorskie1257,3%
małopolskie1136,6%
pomorskie794,6%
dolnośląskie583,4%
podkarpackie563,3%
świętokrzyskie452,6%
zachodniopomorskie442,6%
podlaskie331,9%
lubuskie311,8%
warmińsko-mazurskie251,5%
opolskie130,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
wielkopolskie
łódzkie
lubelskie
śląskie
kujawsko-pomorskie
małopolskie
pomorskie
dolnośląskie
podkarpackie
świętokrzyskie
zachodniopomorskie
podlaskie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,2% ogółu), lubelskie (11,8% ogółu) oraz wielkopolskie (11,8% ogółu).

Na mapie zaznaczono 68 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie1116,2%
lubelskie811,8%
wielkopolskie811,8%
kujawsko-pomorskie710,3%
łódzkie57,4%
warmińsko-mazurskie45,9%
śląskie45,9%
dolnośląskie45,9%
pomorskie34,4%
podlaskie34,4%
zachodniopomorskie34,4%
świętokrzyskie22,9%
opolskie22,9%
podkarpackie22,9%
lubuskie11,5%
małopolskie11,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.