Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (78,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (9,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (6,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 35178,5%
własność prywatna krajowa pozostała1599,2%
własność zagraniczna1046,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej331,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych281,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej201,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej160,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
pozostałe20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (27,9% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (25,0% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (11,8% największych podmiotów).

własność zagraniczna1927,9%
własność krajowych osób fizycznych1725,0%
własność prywatna krajowa pozostała811,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej68,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej57,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej45,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych45,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej22,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych11,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (29,9% sumy kapitałów własnych), własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej (29,9% sumy kapitałów własnych) oraz własność krajowych osób fizycznych (15,2% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna464 811 771,09 zł29,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej464 217 419,13 zł29,9%
własność krajowych osób fizycznych236 429 258,90 zł15,2%
własność prywatna krajowa pozostała159 087 084,98 zł10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych79 206 558,57 zł5,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60 423 752,34 zł3,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej48 822 691,63 zł3,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych23 806 117,58 zł1,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej15 335 651,66 zł1,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.