Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie:
  • działań promujących wzrost produkcji zwierząt,
  • opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp.,
  • działalności związanych ze sztucznym unasiennianiem,
  • kolczykowania zwierząt,
  • korekty racic, usuwania poroża, obcinania kiełków u prosiąt, kurtyzacji zwierząt gospodarskich (obcinanie ogonków),
  • przygotowania zwierząt gospodarskich do wystaw i pokazów,
  • strzyżenia owiec,
  • prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich.
 • usługi podkuwania koni.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu miejsc w schroniskach dla zwierząt gospodarskich, sklasyfikowanego w 68.20.Z,
 • działalności weterynaryjnej, włącznie ze szczepieniem zwierząt, sklasyfikowanej w 75.00.Z,
 • wynajmowania zwierząt (np. stada zwierząt), sklasyfikowanego w 77.39.Z,
 • prowadzenia schronisk dla zwierząt domowych, sklasyfikowanego w 96.09.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 012 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 917
31 marca 20102 907
30 czerwca 20102 908
30 września 20102 912
31 grudnia 20102 918
31 marca 20112 902
30 czerwca 20112 899
30 września 20112 859
31 grudnia 20112 862
31 marca 20122 864
30 czerwca 20122 890
30 września 20122 885
31 grudnia 20122 874
31 marca 20132 893
30 czerwca 20132 942
30 września 20132 985
31 grudnia 20132 997
31 marca 20142 992
30 czerwca 20143 012
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (12,9% ogółu), wielkopolskie (12,8% ogółu) oraz łódzkie (10,5% ogółu).

mazowieckie38812,9%
wielkopolskie38712,8%
łódzkie31710,5%
kujawsko-pomorskie30610,2%
lubelskie2528,4%
podlaskie2448,1%
zachodniopomorskie2177,2%
warmińsko-mazurskie1755,8%
dolnośląskie1354,5%
lubuskie1304,3%
pomorskie1254,2%
śląskie862,9%
małopolskie812,7%
podkarpackie702,3%
opolskie511,7%
świętokrzyskie481,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (93,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 82093,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością772,6%
spółki cywilne592,0%
spółdzielnie361,2%
spółki jawne70,2%
samorząd gospodarczy i zawodowy30,1%
spółki komandytowe20,1%
fundacje20,1%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne20,1%
stowarzyszenia10,0%
pozostałe30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 91296,7%
własność prywatna krajowa pozostała391,3%
własność zagraniczna371,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,2%
własność skarbu państwa40,1%
własność samorządowa40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,0% podmiotów) i od 10 do 49 (0,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 98199,0%
od 10 do 49 zatrudnionych250,8%
powyżej 250 zatrudnionych30,1%
od 50 do 249 zatrudnionych30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.62.Z)137 337 367,93115 533 097,19121 639 369,6616 857 196,8412,314,613,915,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to FERMY KOŹLAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA (35,4 mln zł) oraz WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT W POZNANIU Z SIEDZIBĄ W TULCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (35,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
FERMY KOŹLAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA14 331 376,427 265 221,0135 378 875,651 476 754,7110,320,34,249,3
WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT W POZNANIU Z SIEDZIBĄ W TULCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 821 118,2246 209 551,1335 160 848,5812 960 306,3824,528,136,912,5
MAZOWIECKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 364 396,6827 076 853,5127 528 899,83901 360,412,83,33,316,3
MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 820 477,0434 981 472,4423 570 745,601 518 775,734,04,36,47,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.