Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to FERMY KOŹLAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA (35,4 mln zł) oraz WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT W POZNANIU Z SIEDZIBĄ W TULCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (35,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
FERMY KOŹLAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA14 331 376,427 265 221,0135 378 875,651 476 754,7110,320,34,249,3
WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT W POZNANIU Z SIEDZIBĄ W TULCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 821 118,2246 209 551,1335 160 848,5812 960 306,3824,528,136,912,5
MAZOWIECKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 364 396,6827 076 853,5127 528 899,83901 360,412,83,33,316,3
MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 820 477,0434 981 472,4423 570 745,601 518 775,734,04,36,47,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.