Podsumowanie

Grupa ta obejmuje:

  • działalność usługową wspomagającą świadczoną na zlecenie, związaną z rolnictwem, ale nie podejmowaną dla celów produkcyjnych (w sensie zbiorów produktów rolniczych),
  • czynności następujące po zbiorach, mające na celu przygotowanie produktów rolnych na rynek pierwotny.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 15 061 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 9,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20098 376
31 marca 20108 511
30 czerwca 20108 687
30 września 20108 792
31 grudnia 20108 819
31 marca 20119 209
30 czerwca 20119 776
30 września 20119 997
31 grudnia 201110 045
31 marca 201210 583
30 czerwca 201211 437
30 września 201212 084
31 grudnia 201212 315
31 marca 201312 981
30 czerwca 201313 734
30 września 201314 216
31 grudnia 201314 056
31 marca 201414 499
30 czerwca 201415 061
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (17,2% ogółu), mazowieckie (14,3% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (8,3% ogółu).

wielkopolskie2 59217,2%
mazowieckie2 15614,3%
kujawsko-pomorskie1 2558,3%
lubelskie1 1977,9%
łódzkie1 0056,7%
podlaskie9326,2%
warmińsko-mazurskie7314,9%
zachodniopomorskie7304,8%
dolnośląskie6764,5%
małopolskie6474,3%
śląskie5783,8%
pomorskie5763,8%
podkarpackie5243,5%
opolskie4913,3%
lubuskie4883,2%
świętokrzyskie4833,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (80,5% podmiotów), spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach (5,5% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza12 13180,5%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach8265,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6434,3%
spółdzielnie6114,1%
samorząd gospodarczy i zawodowy5363,6%
spółki cywilne2301,5%
spółki jawne540,4%
spółki komandytowe120,1%
spółki akcyjne50,0%
stowarzyszenia30,0%
pozostałe100,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (84,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (13,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych12 74784,6%
własność prywatna krajowa pozostała2 00213,3%
własność zagraniczna1260,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych570,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej340,2%
własność samorządowa340,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej250,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej180,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,0%
własność skarbu państwa40,0%
pozostałe70,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,2% podmiotów) i od 10 do 49 (2,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych14 63397,2%
od 10 do 49 zatrudnionych3932,6%
od 50 do 249 zatrudnionych320,2%
powyżej 250 zatrudnionych30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (226,6 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6)624 523 108,41324 249 213,64491 950 916,0531 312 475,035,09,76,448,1
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61)327 795 687,66107 808 316,24226 583 173,2416 440 055,525,015,37,367,1
Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (PKD 01.64)159 390 052,82100 907 800,21143 728 373,15-1 984 777,33-1,3-2,0-1,436,7
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.62)137 337 367,93115 533 097,19121 639 369,6616 857 196,8412,314,613,915,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 12 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PIGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (98,3 mln zł), FARM EQUIPMENT INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (70,8 mln zł) oraz PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKARSTWA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM SPÓŁKA AKCYJNA (62,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PIGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ145 705 976,0418 340 333,3098 321 316,50137 570,640,10,80,187,4
FARM EQUIPMENT INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ140 601 549,9268 846 754,5070 837 566,3413 283 244,189,519,318,851,0
PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKARSTWA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM SPÓŁKA AKCYJNA49 045 808,4817 787 493,7862 885 484,56-7 398 476,01-15,1-41,6-11,863,7
PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 847 750,387 228 875,4045 925 983,031 606 184,426,522,23,570,9
LOTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "HELISECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 937 875,7114 199 062,2837 032 850,121 003 909,633,77,12,747,3
FERMY KOŹLAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA14 331 376,427 265 221,0135 378 875,651 476 754,7110,320,34,249,3
WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT W POZNANIU Z SIEDZIBĄ W TULCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 821 118,2246 209 551,1335 160 848,5812 960 306,3824,528,136,912,5
MAZOWIECKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 364 396,6827 076 853,5127 528 899,83901 360,412,83,33,316,3
KUTNOWSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ72 783 708,4467 936 996,6427 303 243,693 776 648,355,25,613,86,7
MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 820 477,0434 981 472,4423 570 745,601 518 775,734,04,36,47,5
RAPOOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)14 550 286,506 422 166,7420 391 440,752 015 331,2913,931,49,955,9
OLZNAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 712 785,927 954 434,397 613 662,2030 866,870,20,40,437,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.