Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (12,9% ogółu), wielkopolskie (12,8% ogółu) oraz łódzkie (10,5% ogółu).

mazowieckie38812,9%
wielkopolskie38712,8%
łódzkie31710,5%
kujawsko-pomorskie30610,2%
lubelskie2528,4%
podlaskie2448,1%
zachodniopomorskie2177,2%
warmińsko-mazurskie1755,8%
dolnośląskie1354,5%
lubuskie1304,3%
pomorskie1254,2%
śląskie862,9%
małopolskie812,7%
podkarpackie702,3%
opolskie511,7%
świętokrzyskie481,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
wielkopolskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
podlaskie
zachodniopomorskie
warmińsko-mazurskie
dolnośląskie
lubuskie
pomorskie
śląskie
małopolskie
podkarpackie
opolskie
świętokrzyskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 województwach.

Dwa regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa podkarpackie (25,0% ogółu) oraz mazowieckie (25,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 4 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

podkarpackie125,0%
mazowieckie125,0%
łódzkie125,0%
wielkopolskie125,0%
śląskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
pomorskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
małopolskie00,0%
dolnośląskie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.