Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (93,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 82093,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością772,6%
spółki cywilne592,0%
spółdzielnie361,2%
spółki jawne70,2%
samorząd gospodarczy i zawodowy30,1%
spółki komandytowe20,1%
fundacje20,1%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne20,1%
stowarzyszenia10,0%
pozostałe30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółdzielnie
spółki jawne
samorząd gospodarczy i zawodowy
fundacje
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
spółki komandytowe
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (75,0% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością375,0%
spółki jawne125,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.