Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 012 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 917
31 marca 20102 907
30 czerwca 20102 908
30 września 20102 912
31 grudnia 20102 918
31 marca 20112 902
30 czerwca 20112 899
30 września 20112 859
31 grudnia 20112 862
31 marca 20122 864
30 czerwca 20122 890
30 września 20122 885
31 grudnia 20122 874
31 marca 20132 893
30 czerwca 20132 942
30 września 20132 985
31 grudnia 20132 997
31 marca 20142 992
30 czerwca 20143 012
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.