Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (81,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,7% podmiotów) oraz organizacje społeczne oddzielnie niewymienione (3,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza52 21081,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4 9447,7%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione2 4653,8%
spółdzielnie1 5012,3%
spółki cywilne1 0551,6%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach8441,3%
samorząd gospodarczy i zawodowy5440,8%
spółki jawne2590,4%
spółki komandytowe990,2%
spółki akcyjne510,1%
pozostałe850,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione
spółdzielnie
spółki cywilne
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach
samorząd gospodarczy i zawodowy
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (77,5% największych podmiotów), spółki akcyjne (9,4% największych podmiotów) oraz indywidualna działalność gospodarcza (8,0% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością10777,5%
spółki akcyjne139,4%
indywidualna działalność gospodarcza118,0%
spółki jawne42,9%
państwowe jednostki organizacyjne21,4%
spółki komandytowo-akcyjne10,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.