Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 764 aktywne podmioty działające w tej branży, o 5,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009705
31 marca 2010710
30 czerwca 2010730
30 września 2010738
31 grudnia 2010725
31 marca 2011732
30 czerwca 2011732
30 września 2011723
31 grudnia 2011702
31 marca 2012713
30 czerwca 2012716
30 września 2012716
31 grudnia 2012702
31 marca 2013718
30 czerwca 2013727
30 września 2013731
31 grudnia 2013721
31 marca 2014746
30 czerwca 2014764
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (20,4% ogółu), wielkopolskie (14,3% ogółu) oraz łódzkie (10,7% ogółu).

śląskie15620,4%
wielkopolskie10914,3%
łódzkie8210,7%
mazowieckie749,7%
małopolskie739,6%
warmińsko-mazurskie354,6%
opolskie334,3%
lubelskie324,2%
pomorskie293,8%
lubuskie273,5%
kujawsko-pomorskie263,4%
zachodniopomorskie263,4%
dolnośląskie222,9%
podlaskie172,2%
podkarpackie152,0%
świętokrzyskie81,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (83,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza63583,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością8310,9%
spółki cywilne283,7%
spółki jawne91,2%
spółki akcyjne30,4%
spółki komandytowe30,4%
spółdzielnie10,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,1%
spółki komandytowo-akcyjne10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,8% podmiotów), własność zagraniczna (3,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych70191,8%
własność zagraniczna253,3%
własność prywatna krajowa pozostała121,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych101,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej70,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,4%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (92,4% podmiotów) i od 10 do 49 (6,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych70692,4%
od 10 do 49 zatrudnionych476,2%
od 50 do 249 zatrudnionych101,3%
powyżej 250 zatrudnionych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Rozmnażanie roślin (PKD 01.3)348 237 279,68260 369 637,32258 118 082,6640 725 127,2811,715,615,825,2
Rozmnażanie roślin (PKD 01.30)348 237 279,68260 369 637,32258 118 082,6640 725 127,2811,715,615,825,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to KAROL KANIA I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (135,6 mln zł) oraz HAJDUK PODŁOŻE DO PIECZAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (56,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
KAROL KANIA I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)170 556 745,56127 751 329,23135 602 098,1922 411 069,3913,117,516,525,1
HAJDUK PODŁOŻE DO PIECZAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ93 635 970,5083 114 428,3155 998 392,8911 733 474,5412,514,121,011,2
FUNGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 814 848,5015 980 508,9331 213 376,303 076 523,238,419,39,956,6
UNIKOST SPÓŁKA JAWNA U.SZTANDERA A.GAJOWNICZEK25 429 761,5716 256 556,8825 313 884,912 989 387,0711,818,411,836,1
KWIACIARSKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU OGRODNICTWA-NOWY DWÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 799 954,5617 266 814,479 990 330,77514 673,462,43,05,220,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.