Podsumowanie

Grupa ta obejmuje:

  • uprawę roślin wieloletnich, tj. uprawę roślin, które rosną dłużej niż przez dwa sezony wzrostu, bez względu na to, czy rośliny te obumierają po każdym sezonie, czy też stale rosną,
  • uprawę roślin wieloletnich w celu produkcji nasion.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 212 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,2% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 254
31 marca 20101 298
30 czerwca 20101 321
30 września 20101 353
31 grudnia 20101 374
31 marca 20111 404
30 czerwca 20111 415
30 września 20111 425
31 grudnia 20111 393
31 marca 20121 352
30 czerwca 20121 329
30 września 20121 301
31 grudnia 20121 262
31 marca 20131 240
30 czerwca 20131 252
30 września 20131 230
31 grudnia 20131 214
31 marca 20141 209
30 czerwca 20141 212
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,0% ogółu), wielkopolskie (12,6% ogółu) oraz lubelskie (7,7% ogółu).

mazowieckie31526,0%
wielkopolskie15312,6%
lubelskie937,7%
łódzkie887,3%
dolnośląskie796,5%
małopolskie736,0%
zachodniopomorskie635,2%
pomorskie564,6%
kujawsko-pomorskie524,3%
lubuskie494,0%
śląskie473,9%
podlaskie403,3%
świętokrzyskie312,6%
opolskie262,1%
podkarpackie242,0%
warmińsko-mazurskie231,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (74,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza90574,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością21617,8%
spółki cywilne282,3%
spółki jawne221,8%
spółki komandytowe211,7%
spółdzielnie70,6%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach40,3%
stowarzyszenia30,2%
spółki komandytowo-akcyjne30,2%
samorząd gospodarczy i zawodowy20,2%
pozostałe10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 09590,3%
własność prywatna krajowa pozostała433,5%
własność zagraniczna292,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych242,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej70,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej70,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,4%
własność państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 17296,7%
od 10 do 49 zatrudnionych363,0%
od 50 do 249 zatrudnionych40,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2)15 820 365,844 878 689,3830 565 915,38834 410,905,317,12,769,2
Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych (PKD 01.24)15 820 365,844 878 689,3830 565 915,38834 410,905,317,12,769,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to LIBRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (30,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
LIBRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 820 365,844 878 689,9930 565 915,38834 410,905,317,12,769,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.