Podsumowanie

Grupa ta obejmuje uprawy rolne inne niż wieloletnie, tj.:

  • uprawę roślin, które rosną nie dłużej niż przez dwa sezony wzrostu,
  • uprawę roślin w celu produkcji nasion.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 15 543 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,1% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200915 991
31 marca 201016 123
30 czerwca 201016 260
30 września 201016 409
31 grudnia 201016 524
31 marca 201116 711
30 czerwca 201116 479
30 września 201116 575
31 grudnia 201116 509
31 marca 201216 302
30 czerwca 201216 245
30 września 201216 077
31 grudnia 201215 979
31 marca 201315 786
30 czerwca 201315 719
30 września 201315 675
31 grudnia 201315 593
31 marca 201415 579
30 czerwca 201415 543
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (26,1% ogółu), mazowieckie (10,2% ogółu) oraz śląskie (8,6% ogółu).

wielkopolskie4 05826,1%
mazowieckie1 58910,2%
śląskie1 3418,6%
zachodniopomorskie1 0827,0%
opolskie1 0496,7%
dolnośląskie9726,3%
małopolskie9486,1%
łódzkie8525,5%
warmińsko-mazurskie7384,7%
kujawsko-pomorskie7154,6%
lubelskie6544,2%
lubuskie5243,4%
pomorskie5193,3%
podlaskie1951,3%
podkarpackie1891,2%
świętokrzyskie1180,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (79,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza12 31879,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 40415,5%
spółki cywilne3332,1%
spółdzielnie3242,1%
spółki jawne730,5%
spółki komandytowe430,3%
spółki akcyjne190,1%
spółki komandytowo-akcyjne190,1%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach60,0%
samorząd gospodarczy i zawodowy30,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych13 88689,3%
własność prywatna krajowa pozostała8015,2%
własność zagraniczna3011,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2721,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1090,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej750,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej590,4%
własność państwowych osób prawnych140,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych60,0%
pozostałe130,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,1% podmiotów) i od 10 do 49 (4,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych14 77495,1%
od 10 do 49 zatrudnionych6744,3%
od 50 do 249 zatrudnionych870,6%
powyżej 250 zatrudnionych80,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (705,2 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1)2 040 499 749,661 359 651 489,791 169 204 844,66193 002 978,749,514,216,533,4
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (PKD 01.11)1 517 198 725,881 041 363 849,19705 174 935,60156 466 903,8310,315,022,231,4
Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13)503 835 231,36303 905 355,15440 342 681,4934 134 450,216,811,27,839,7
Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.19)19 465 792,4214 382 285,4523 687 227,572 401 624,7012,316,710,126,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 44 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa OKECHAMP SPÓŁKA AKCYJNA (245,7 mln zł), Grupa Kapitałowa TOP FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (222,0 mln zł) oraz OKECHAMP SPÓŁKA AKCYJNA (152,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa OKECHAMP SPÓŁKA AKCYJNA195 835 675,0053 907 898,00245 719 974,484 430 659,002,38,21,872,5
Grupa Kapitałowa TOP FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ358 545 000,00198 399 900,00222 003 000,0929 124 000,008,114,713,144,7
OKECHAMP SPÓŁKA AKCYJNA155 723 997,3053 484 995,20152 617 833,005 935 042,733,811,13,965,7
Grupa Kapitałowa MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN-HBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 033 234,0675 218 400,8282 901 296,453 190 886,752,94,23,931,0
MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN-HBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ105 567 404,4874 106 332,2974 521 424,293 165 202,173,04,34,329,8
DANKOHODOWLA ROŚLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ145 832 013,34132 539 094,7267 007 466,9810 902 471,287,58,216,39,1
BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKOMEX SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA8 446 026,733 037 717,4764 063 995,10464 436,005,515,30,764,0
HODOWLA ROŚLIN SMOLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA IHAR118 624 968,30111 185 982,2548 207 358,9014 776 979,4412,513,330,76,3
HODOWLA ROŚLIN STRZELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA IHAR.62 181 880,0253 012 184,7542 490 807,306 247 267,8710,111,814,714,8
POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ55 377 989,7945 872 220,2540 683 998,234 344 431,137,99,510,717,2
MYKOGEN MICHAŁ MAŁUSZYŃSKI33 275 353,5017 218 953,8939 115 486,009 824 776,4229,557,125,148,3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OGRODNICZEJ SIECHNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 688 209,5225 267 528,0638 219 559,81791 128,992,33,12,127,2
KOMBINAT ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY" MANIECZKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ79 077 924,7044 409 300,2635 796 929,576 930 218,698,815,619,443,8
KRAKOWSKA HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE POLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 837 114,0042 366 808,3434 282 857,028 359 552,3714,719,724,425,5
HAJDUK PIECZARKARNIA WOJCIECH HAJDUK33 905 589,6327 854 044,5833 914 875,215 122 620,3915,118,415,117,9
INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY70 447 492,7543 470 163,0731 121 905,681 944 498,112,84,56,338,3
POLHOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)149 623 999,02105 410 325,9830 605 510,2457 654 265,9238,554,7188,429,6
POLFARM SPÓŁKA AKCYJNA11 377 642,897 752 516,7728 294 072,851 412 552,2612,418,25,031,9
KWS LOCHOW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)39 799 465,1520 761 691,7725 492 696,33-3 289 442,09-8,3-15,8-12,947,8
FARM FRITES POLAND DWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 694 000,0022 425 000,1524 672 000,002 267 000,007,210,19,229,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.