Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 978 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20097 818
31 marca 20107 906
30 czerwca 20108 038
30 września 20108 133
31 grudnia 20108 245
31 marca 20118 349
30 czerwca 20118 211
30 września 20118 273
31 grudnia 20118 308
31 marca 20128 388
30 czerwca 20128 427
30 września 20128 466
31 grudnia 20128 553
31 marca 20138 610
30 czerwca 20138 659
30 września 20138 728
31 grudnia 20138 833
31 marca 20148 922
30 czerwca 20148 978
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (18,2% ogółu), mazowieckie (11,2% ogółu) oraz śląskie (9,6% ogółu).

wielkopolskie1 63518,2%
mazowieckie1 00611,2%
śląskie8669,6%
łódzkie6407,1%
warmińsko-mazurskie5646,3%
małopolskie5345,9%
lubuskie4925,5%
zachodniopomorskie4825,4%
dolnośląskie4735,3%
pomorskie4334,8%
kujawsko-pomorskie4274,8%
lubelskie3754,2%
podlaskie3213,6%
opolskie2923,3%
świętokrzyskie2232,5%
podkarpackie2152,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (88,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza7 89988,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6427,2%
spółki cywilne2402,7%
spółdzielnie850,9%
spółki jawne780,9%
spółki komandytowe120,1%
spółki akcyjne110,1%
stowarzyszenia60,1%
samorząd gospodarczy i zawodowy20,0%
spółki komandytowo-akcyjne20,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych8 48794,5%
własność prywatna krajowa pozostała2382,7%
własność zagraniczna901,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych660,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej270,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej200,2%
własność państwowych osób prawnych200,2%
własność skarbu państwa130,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej110,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,2% podmiotów) i od 10 do 49 (3,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych8 63896,2%
od 10 do 49 zatrudnionych2763,1%
od 50 do 249 zatrudnionych590,7%
powyżej 250 zatrudnionych50,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 6 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to chów i hodowla drobiu (1,2 mld zł), chów i hodowla bydła mlecznego (352,6 mln zł) oraz chów i hodowla świń (196,4 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Chów i hodowla zwierząt (PKD 01.4)1 961 847 627,461 106 606 052,161 925 479 590,9683 706 969,034,37,64,443,6
Chów i hodowla drobiu (PKD 01.47)704 046 221,00314 951 118,741 208 036 781,3240 891 363,785,813,03,455,3
Chów i hodowla bydła mlecznego (PKD 01.41)692 090 202,89446 500 757,77352 621 589,3826 585 375,583,86,07,535,5
Chów i hodowla świń (PKD 01.46)275 973 404,91182 645 836,68196 353 069,9312 187 523,414,46,76,233,8
Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych (PKD 01.43)159 056 807,86112 021 791,5388 766 973,92-2 825 569,78-1,8-2,5-3,229,6
Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów (PKD 01.42)85 157 003,2747 627 750,4345 884 432,991 017 176,681,22,12,244,1
Chów i hodowla pozostałych zwierząt (PKD 01.49)45 523 987,532 858 797,0133 816 743,425 851 099,3612,9204,717,393,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 45 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to FERMY DROBIU "WOŹNIAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (648,0 mln zł), PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PASZ KONSPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (155,9 mln zł) oraz GOSPODARSTWO ROLNE TOMASZ MIZGIER (99,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
FERMY DROBIU "WOŹNIAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ402 478 279,83151 695 572,40647 951 590,6118 860 318,304,712,42,962,3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PASZ KONSPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 445 918,7213 787 670,49155 852 086,8082 123,820,20,60,173,2
GOSPODARSTWO ROLNE TOMASZ MIZGIER22 240 450,6216 104 041,3999 298 746,1011 657 789,2852,472,411,727,6
GRELAVI SPÓŁKA AKCYJNA60 980 142,9237 147 499,3257 993 476,442 697 870,114,47,34,739,1
KOM-ROL KOBYLNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 412 450,2818 204 310,7956 617 703,952 387 056,537,413,14,243,8
BROMARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 842 638,4312 722 114,0456 535 834,89220 833,770,81,70,455,9
GOSPODARSTWO ROLNE HENRYK BARDA84 371 147,1638 905 441,3751 763 362,522 474 744,722,96,44,853,9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ "PRZYBKOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 611 679,8831 237 049,3151 327 941,90-2 946 642,18-6,3-9,4-5,733,0
AGRO DUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ110 987 242,4254 283 601,7449 074 371,886 406 993,155,811,813,151,1
STACJA HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 179 579,2838 098 467,1345 588 142,68978 812,262,02,62,222,5
GOSPODARSTWO ROLNE ALFRED PALMOWSKI13 593 611,331 364 475,7942 509 951,30897 905,826,665,82,190,0
BARTKOWSKI, KOŹLAKIEWICZ, LUDWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA11 811 796,305 007 970,1635 701 715,40795 678,506,715,92,257,6
DROBEX-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 571 977,369 139 402,4535 665 197,131 144 238,836,212,53,250,8
DANISH FARMING CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 319 122,9535 413 607,0632 096 982,795 928 021,8915,916,718,55,1
MIROSŁAW KOŹLAKIEWICZ41 863 719,7830 168 263,8529 516 592,84764 268,851,82,52,627,9
OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ "GARZYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GARZYNIE70 967 210,1363 605 739,1228 732 244,546 000 770,608,59,420,910,4
PAUL-PON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ99 090 034,4013 349 603,8327 591 500,5642 609,610,00,30,286,5
PRODUKCJA HANDEL USŁUGI "ROL-BIG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 976 674,5812 122 145,6324 609 397,191 917 537,2811,315,87,828,6
AKTIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 783 666,9012 734 026,2524 489 474,861 333 728,287,510,55,528,4
HUBBARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 242 662,2910 588 210,0024 202 864,00896 718,005,58,53,734,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.