Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (24,5% ogółu), wielkopolskie (9,8% ogółu) oraz pomorskie (9,0% ogółu).

mazowieckie1 80824,5%
wielkopolskie7229,8%
pomorskie6669,0%
zachodniopomorskie6258,5%
śląskie4926,7%
dolnośląskie4906,6%
kujawsko-pomorskie4486,1%
łódzkie4205,7%
małopolskie3935,3%
lubelskie2633,6%
warmińsko-mazurskie2563,5%
podkarpackie2002,7%
lubuskie1882,5%
podlaskie1442,0%
świętokrzyskie1431,9%
opolskie1231,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
wielkopolskie
pomorskie
zachodniopomorskie
śląskie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
małopolskie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
podkarpackie
lubuskie
podlaskie
świętokrzyskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), śląskie (17,5% ogółu) oraz wielkopolskie (7,4% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 309 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie5919,1%
śląskie5417,5%
wielkopolskie237,4%
małopolskie227,1%
pomorskie206,5%
łódzkie196,1%
dolnośląskie196,1%
podkarpackie185,8%
lubelskie165,2%
kujawsko-pomorskie123,9%
warmińsko-mazurskie113,6%
zachodniopomorskie92,9%
opolskie82,6%
podlaskie82,6%
świętokrzyskie72,3%
lubuskie41,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.