Ranking firm

Udział największych podmiotów w branży (najnowsze dostępne dane)

Na poniższych wykresach zilustrowano udział 10 wiodących podmiotów (z wyłączeniem grup kapitałowych) pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w 2010 r. w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla 11 największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.

W przypadku wielu branż poniższe zostawienia można wykorzystać do oszacowania udziału uwzględnionych podmiotów w rynku, nie dotyczy to jednak branż, w których większa część całkowitych przychodów bądź kapitałów przypada na małe przedsiębiorstwa. Należy też zwrócić uwagę na wydarzenia nadzwyczajne, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową podmiotów zaznaczonych na wykresach w analizowanym okresie.

Udział w sumie aktywów

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie aktywów razem największych podmiotów z branży w 2010 r. to BERENDSEN TEXTILE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (122,9 mln zł), AUTOSTRADA EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA (73,8 mln zł) oraz IMPEL RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (69,5 mln zł).

Udział w sumie kapitałów własnych

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to BERENDSEN TEXTILE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (66,2 mln zł), PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ZIELEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (59,4 mln zł) oraz AUTOSTRADA EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA (36,6 mln zł).

Udział w sumie przychodów netto ze sprzedaży

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie przychodów netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to BERENDSEN TEXTILE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (82,8 mln zł), AUTOSTRADA EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA (72,8 mln zł) oraz EBS SPÓŁKA AKCYJNA (61,4 mln zł).

Udział w sumie dodatnich wyników netto

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie dodatnich wyników netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to AUTOSTRADA EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA (21,1 mln zł), BERENDSEN TEXTILE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (9,6 mln zł) oraz ALBATROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (7,4 mln zł).